HINDED VÄLJA

I TRIMESTER

1.12.2017

II TRIMESTER

9.03.2018

III TRIMESTER

11.06.2018

AASTAHINDED

11.06.2018

KOOLIVAHEAJAD

I VAHEAEG

21.-29.10.2017

II VAHEAEG

23.12.2017-7.01.2018

III VAHEAEG

24.02-4.03.2018

IV VAHEAEG

21.04-1.05.2018

SUVEVAHEAEG

13.06.2018-31.08.2018

LÕPUEKSAMID

EESTI KEEL

1.06.2018

MATEMAATIKA

8.06.2018

VALIKEKSAM

13.06.2018

TASEMETÖÖD

3. KLASS

 

EESTI KEEL

24.05.2018

MATEMAATIKA

29.05.2018

6. KLASS

 

EESTI KEEL

16.05.2018

MATEMAATIKA

22.05.2018

9. KLASS

 

DIGIPÄDEVUSTE TASEMETÖÖ

KEVAD 2018?

ÕPPENÕUKOGUD

I TRIMESTER

05.12.2017

II TRIMESTER

14.03.2018

IX KLASSI EKSAMITELE LUBAMINE

25.05.2018

III TRIMESTER; ÕPILASTE ÜLEVIIMINE; TÄIENDAV ÕPPETÖÖ

08.06.2018

PÕHIKOOLI LÕPETAMINE;

TÄIENDAV ÕPPETÖÖ

14.06.2018

KOKKUVÕTE ÕPPEAASTAST

28.08.2018