Valtu Põhikooli õppekorraldus alates 18. maist 2020

Õppetöö üldine korraldus

 • Üldjuhul ei toimu 1.-8. klasside õpilastele enam tavapärast distantsõpet. Aastahinded pannakse välja kahe esimese trimestri ning distantsõppe tulemuste alusel.
 • Distantsõppe ajal käitumist ei hinnata, aastahinne pannakse kahe trimestri hinnangute alusel.
 • Distantsõppe ajal hinnatakse hoolsust, aastahinne pannakse kolme trimestri hinnangute alusel.
 • Viimased kolm õppenädalat viiakse läbi projektõppena. Õpilastele on planeeritud iseseisva tööna erinevaid ülesandeid, mille hulgast saavad nad valida endale meelepärased. Ülesanded on jaotatud teemati kolmele nädalale ning need pakuvad vaheldust tavapärasele distantsõppele.
 • Distantsõpe jätkub paralleelselt neil õpilastel, kellel on tegemata töid.
 • Koolimajas algab osaline kontaktõpe õpilastega, kes vajavad järeleaitamist või kellele pole distantsõpe sobinud. Õppetöö korraldamisel võetakse arvesse kõiki vabariigi valitsuse kehtestatud ohutusnõudeid.

Lõpuklassi õppetöö korraldus

 • 9. klassi õpilaste hinded pannakse võimalusel välja senise õppetöö alusel.
 • Distantsõpe jätkub neil õpilastel, kellel on tegemata töid.
 • Õpilastega, kes vajavad järeleaitamist või kellele pole distantsõpe sobinud, alustatakse osalist kontaktõpet koolimajas - seda kokkuleppel vanematega ning mitte suuremas rühmas kui 10 õpilast. Järgitakse kõiki vabariigi valitsuse kehtestatud ohutusnõudeid.

Kooliaasta lõpetamine ja lõpuaktus

 • Kooliaasta lõppeb 9. juunil. Õpilastele väljastatakse elektroonsed tunnistused eKooli kaudu, pabertunnistused antakse septembris.
 • Õpilastele jäävad õpikud kätte. Pange need hoolikalt ära ja ootame neid tagasi 1. septembril.
 • 9. klassi lõpukell toimub 29. mail kell 10.00, osalevad ainult 9. klassi õpilased. 1. klass võtab osa video teel.
 • 9. klassi õpilased saavad lõputunnistused kätte 13. juunil kell 13. Järgida tuleb kõiki vabariigi valitsuse kehtestatud ohutusnõudeid.

 

Kõik klassiekskursioonid, väljasõidud ja klassiõhtud jäävad ära!

Ohutut kooliaasta lõppu ja püsige terved!