Kevad-talvine olümpiaadihooaeg on selleks korraks läbi ning aeg teha kokkuvõtteid, kuidas meie noortel ka läks.

Bioloogia piirkonnavoor 7.-9.  klass.

Meilt osalesid kokku 12 õpilast. 7. klassi arvestuses tehti puhas töö. Esimest kohta jagasid Riin ja Triin Satsi, kolmas oli Gerda Metsallik. 8. koht Maite Maido, 12. koht Agnes Palandi ja 15. koht Gerda Saks

8. klassi arvestuses saavutas Adeele Rei 3. koha, Triinu Lilienthal ja Marta Kaunis jäid jagama 6.-9. kohta.

9. klassi arvestuses oli Mario Kuum teine, Martin Kio kaheteistkümnes ning Merilin Merila jäi jagama 13.-14. kohta.

Eesti keel 7.-9. klass

13.–14. märtsil toimus Tallinna Ülikoolis 30. emakeeleolümpiaadi lõppvoor, kuhu kutsuti piirkonnavooru tubli tulemuse põhjal (III koht) ka meie kooli õpilane Adeele Rei. Vabariiklikus lõppvoorus saavutas Adeele 7.-8. klasside vanuserühmas III koha! Palju õnne! Selleaastase olümpiaadi teema oli „Ilus eestikeelne lauseˮ. Kui varasemad emakeeleolümpiaadid on hõlmanud teksti ja sõnavara, siis seekord seoti need kaks üheks ning keskenduti lausele, millel on suhtlemises keskne roll.

9. klassi arvestuses osalesid olümpiaadil Merilin Merila ja Mario kuum, kes olid pingereas vastavalt 20. ja 27.

4. klassi eesti keele olümpiaadil osales Elise Kreuz, kes saavutas III koha.

Geograafia 7.-9. klass

7. klassi arvestuses oli Gerda Metsallik kolmas, Triin Satsi 5. koht, Riin Satsi 6. koht, Maite Maido 12. koht ja Gerda Saks 16. koht.

8. klassist osales 4 õpilast - Marta Kaunis saavutas neljanda koha, Triinu Lilienthal oli viies. Jaanus Tamsalu 15. koht ja Adeele Rei 16. koht.

9. klassi piirkonnavooru võitis Martin Kio, 5. kohale tuli Allan Niin ja 9. kohale Mario Kuum.

Matemaatika 4.-6. klass

4. klassi arvestuses osalesid Elise Kreuz (18. koht) ja Silver Matskoit (28.-29. koht)

5. klassi arvestuses jagas Liisa Link 8.-9. kohta ja Maria Feklistova 14.-17. kohta.

6. klassi arvestuses jäi Ahto Liivamäe jagama 9.-11. kohta.

 

3. klassi õpilane Marilin Riisenberg saavutas õpioskuste olümpiaadil 3. koha.

Aprilli teisel poolel toimunud inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi maakonna voorus sai 6. klassi õpilane Kristiina Tali 2. koha. Õie Ellen Agu oli üheksas. 7. klassi õpilane Maarja-Johanna Brük saavutas 8. koha.

Palju õnne kõigile võitjatele ja osalejatele ning tänusõnad õpetajatele, kes on näinud tublit vaeva õpetamise ja juhendamisega.