Novembris 2015 tegi Eesti Õpilasesinduste Liit üleskutse kaaluda koolides noorte koolikotte. Sellega läksime kaasa ka meie ning mida huvitavat selle jooksul avastasime, saab lugeda allajärgnevast kokkuvõttest.

Lähtuvalt sotsiaalministri 2001. aasta (!!!!) määrusest on koolikottide lubatud kaal klassiti järgmine:

1.–3. klassi õpilastel kuni 3 kilogrammi,

4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5,

7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kilogrammi.

Vaadates tabeleid, selgub tõsiasi, et alates 3. klassist flirdime me lubatud piiridega ning alates 5. klassist käivad lapsed enamuse ajast ringi suhteliselt raskete koolikottidega.

Võimalikud põhjused:

1.       Mittevajalikud õppevahendid – tuleb nentida, et küllalt palju oli selliseid, kellel oli kotti ununenud sel päeval mittevajalikke õppevahendeid. Osad tunnistasid täiesti ausalt, et tassivad niiöelda kogu elu kaasas, et mitte midagi hommikuti maha ei jääks. Nende kandamid kaalud alagasid kaheksast kilost, mida väga ilmekalt näitab ka maksimumkaalude tabel.

2.       Kola kotis – ja seda sõna otseses mõttes!!! Mõne koolikott kaalus pärast prügi välja viskamist umbes 200-400 grammi vähem, kui paar üleliigset õpikut sai välja võetud oli sääst juba kilo ringis ja rohkemgi.

3.       Koolikottide enda raskus – ja tõsi ta on,  et koolikott  võib tühjana kaaluda kilo kuni 2. Ja igasuguste koolikottidega meie noored hommikuti kodust välja ka tulevad.

Nimetatud 3 tähelepanekut kerkisid tol nädalal teiste seast esile. Minu isiklik järeldus - tegelikult tassivad noored seljas päris normaalset kandamit, kui enne kodust välja astumist esitatakse endale 2 lihtsat küsimust:

1.       Kas koti sisu vastab tunniplaanile ja vajadusele?

2.       Kas ma prügi ja kola võtsin kotist välja?

 

Noored! Vaadake õhtuti omi kooliasju kokku pannes, et kas kõik vajalik on pakitud ja ebavajalik kotist välja võetud. Kes kahtleb enda võimetes, küsige abi vanematelt. See on kergem, tervist säästvam viis kooli tulla ja koolis käia.

Koolikottide kaalumine viidi õpilasesinduse poolt läbi 15.-19. novembrini. 

Kokkuvõtte kirjutas huvijuht Marten.

Loading...

Loading...