Valtu Põhikooli tekli statuut
1. Valtu Põhikooli tekkel on mustast sametist põhjaga, valge randiga. Teklile on tikitud
kollane logo.
2. Tekli valmistamise ning väljastamise õigus kuulub Valtu Põhikoolile.
Tekli kandmise eesmärk:
1.Suurendada igas Valtu Põhikooli õpilases austust oma kooli ees.
2.Tekitada õpilaste seas ühtekuuluvustunnet ning rõhutada oma identiteeti.
3.Tõsta Valtu õpilaskonna autoriteeti.
Tekli kandmine: Tekli kandmise õigus on Valtu kooli õpilastel, vilistlastel, õpetajaskonnal ja
endistel õpetajatel. Pärast kooli lõpetamist jääb tekkel lõpetanule.
Valtu Põhikooli tekli kandmise hea tava:
1. Tekli kandmine on lubatud korrektse riietusega. Tekli kandmise juurde kuulub viisakas
käitumine, mis on kooskõlas hea akadeemilise tavaga.
2. Tekkel tuleb hoida puhtana ja võimalikult algses vormis. Tekli kandmisel peab nokk alati
olema otse.
3. Teklit kantakse järgnevatel tähtpäevadel:
Eesti Vabariigi riiklike tähtpäevade aktustel, esimesel koolipäeval, lõpuaktusel, kooli
aastapäeva aktusel, kooli juhtkonna poolt väljakuulutatud erakorralistel üritustel, kooli
esindamisel (kooskõlastatud kooli juhtkonnaga)
4. Vilistlased ja endised õpetajad võivad teklit kanda samade reeglite alusel kui koolis
õppivad õpilased.
5.Pea paljastatakse kooli ja riigilipu sissekandmisel, riigihümni kõlamisel, leinatseremooniatel
ja kirikus. Nendel juhtudel hoitakse teklit vasakul käel.
6. Väljaspool kooli on õpilastel alati lubatud teklit kanda.