Valtu on väga vanade näitemängu traditsioonidega paik. On andmeid, et 2015. aastal täitus näitemängude mängimisest siinkandis koguni 95 aastat. Võib-olla rohkemgi! KÜLALAVA teatripäevad on toimunud juba üle 20 korra, KOOLILAVA üle kümne korra.

Miks teatrimäng Valtus on nii populaarne ja järjepidev?

Miks seda iidset kunstiliiki üldse viljeleda?

Milliseid oskusi näitemänguga tegelemine annab?

Esiteks on see väga lihtne kunstiliik, millega tegeleda võib igaüks. Läbi praktilise teatritegevuse (mängu) annab see kaasa analüüsioskuse igapäevaeluks, võimaluse eneseavastamiseks, oma isiksuse mõistmiseks ja mitmekülgseks arendamiseks.

ARENDAB loovust, fantaasiat, intuitsiooni, reageerimisoskust erinevates situatsioonides, empaatiavõimet, esinemisjulgust, suulist eneseväljendamisoskust ja kehakeele mõistmist.

Teatrikeele valdaja OSKAB ja JULGEB:

ennast väljendada sõna, kehakeele ja liikumise kaudu;

loovalt välja pakkuda ideid;

kasutada ja kontrollida oma häält meeleolude väljendamiseks;

rakendada õpitut rollide lahendamisel;

analüüsida enda, kaasmängijate esinemisi ja nähtud teatrietendusi.

Et see ilus KUULAMIS- ja VAATAMISKUNST ikka elus püsiks, mis rahvale nii meelepärane on, siis - KÕIK MÄNGIMA! Tore on jäädvustada end ühe paikkonna kultuurilukku!

Kohtumisteni huvitavate rollilahendusteni KOOLILAVAL ja KÜLALAVAL!

Draamaõpetuse ringijuhendaja on õpetaja Anne Archipov.

 

Emotsioone harjutamas. Foto: M. Israel