Väikekannel on last arendav ja suhteliselt  kiiresti edutunnet loov pill. Pillimäng arendab kuulamisoskust, tähelepanuvõimet, püsivust, meeskonnatööd, teistega arvestamist, keskendumisvõimet , annab esinemiskogemusi.

Meie koolis on kandlering tegutsenud juba 9 aastat, plokkflöödiring veelgi kauem. Oleme esinenud koolipidudel, Valtu Seltsimajas, raamatukogus, osalenud maakonna 7 kandlepäeval nii kanneldega eraldi kui ka moodustanud rahvapilliorkestri (kandled, plokkflöödid, ksülofon, kellamäng, rütmipillid).

Tundides me õpime mängima nii eesti pillilugusid kui ka teiste maade rahvaviise. Tutvume katmistehnika, noppimistehnika, segatehnikaga. Tihti on võimalus mängida kaaslastele ette  ka omaloomingut.

KANNEL ON MÕNUS JA RAHUSTAV PILL!

Plokkflööti õppides avardub nooditundmise maailm veelgi!

KOOS MÄNGIDA ON TÕELINE ELAMUS!

Ringijuhendaja on õpetaja Eve-Mai Laurimaa.