Valtu Põhikooli mudilaskooris osalevad rõõmsameelsed I-VIII klassi õpilased, kes soovivad ja tahavad arendada endas emotsionaalsust, musikaalsust ja noodilugemist.

Tutvume erinevate heliloojate repertuaari ning rahvalauludega ning esineme oma koolis tähtpäevadel, lisaks osaleme jõudumööda küla seltsielu ettevõtmistes. Esinedes saame lavakogemusi.

Juhendaja Viive Raam on ka naiskoor "Õnnehein" dirigent.