Trimestrid

I trimester 01.09.2020-27.11.2020

II trimester 28.11.2020-12.03.2021

III trimester 13.03.2021-11.06.2021

1.-3. klass

I poolaasta

01.september 2020 – 22. jaanuar 2021

II poolaasta

23. jaanuar 2021 – 11. juuni 2021

Õppenõukogu

õppenõukogu nr 1. 4. detsember 2020

õppenõukogu nr 2. 17. märts 2021

õppenõukogu nr 3. 9. juuni 2021

õppenõukogu nr 4.  11. juuni 2019

õppenõukogu nr 5.  26. august 2021

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
 3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28. veebruar 2021. a;
 4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 03. juuni 2021. a;
 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 09. juuni 2021. a;
 4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 09. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.-24.09.2020. a.

2) matemaatika 30.09-01.10.2020

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.-22.09.2020. a.

2) matemaatika 28.-29.09.2020