Anu Pedaja-Ansen

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

anu.ansen(at)valtukool.ee

Anne Archipov

Draamaõpetus, õpiabi

anne.archipov(at)valtukool.ee

Koidu Archipov

Tütarlaste käsitöö

koidu.archipov(at)valtukool.ee

Piret Esnar

Logopeed

piret.esnar(at)valtukool.ee

Laura Gontšarenko

Sotsiaalpedagoog

laura.gontsarenko(at)valtukool.ee

Marten Israel

Huvijuht, ajalugu, ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus, inimeseõpetus, jalgrattaõpe, V klassi juhataja

marten.israel(at)valtukool.ee

Vilve Juttus

III klassi õpetaja, pikapäevarühma õpetaja

vilve.juttus(at)valtukool.ee

Kati Kraav

Tööleping peatatud

kati.kraav(at)valtukool.ee

Erika Kundla

Tööleping peatatud

erika.kundla(at)valtukool.ee

Helena Lasner

Kunstiõpetus helena.lasner(at)valtukool.ee

Luule Linamäe

Keemia, bioloogia, geograafia

luule.linamae(at)valtukool.ee

Ebe Luige

II klassi õpetaja, pikapäevarühma õpetaja

ebe.luige(at)valtukool.ee

Veera Mahlakas

vene keel, 8.-9. klassi matemaatika, VIII klassi juhataja

veera.mahlakas(at)valtukool.ee

Merle Mihkelson

III klassi õpetaja, õppealajuhataja, 5. ja 6. klassi matemaatika

merle.mihkelson(at)valtukool.ee

Kerti Järvala-Ohtra Abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja kerti.jarvalaohtra(at)valtukool.ee

Viive Raam

Muusika

viive.raam(at)valtukool.ee

Kaire Saagpakk

Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus

kaire.saagpakk(at)valtukool.ee

Andres Saks

Direktor, poiste kehaline kasvatus

andres.saks(at)valtukool.ee

Kadi Saks

V-VI klassi loodusõpetus

kadi.saks(at)valtukool.ee

Marika Tali I klassi õpetaja, 7. klassi matemaatika marika.tali(at)valtukool.ee

Reet Teets

Tütarlaste kehaline kasvatus, rahvatants, IX klassi juhataja

reet.teets(at)valtukool.ee

Tiina Tunnel

Inglise keel, VII klassi juhataja

tiina.tunnel(at)valtukool.ee

Elerin Valdas

Tööleping peatatud

elerin.valdas(at)valtukool.ee